Cерпневий онлайн дискурс для освітян «Реформування освіти: нова реальність в умовах сучасних викликів»

10

Перший спікер –   Олена ОБАПОЛЕНКО, начальник управління освіти РМР

Спікери:

Панель 1  «Дошкільна освіта як складова частина безперервної освіти і передумова розбудови Нової української школи»:

другий спікер –  Наталія ПАНЬКОВА, директор КЗДО  № 9

Панель 2 «Загальна середня освіта – центральна ланка системи освіти, основа для успішного здобуття освіти наступних рівнів й самоосвіти протягом усього життя»:

другий спікер – Олена БУТЕНКО, головний спеціаліст управління освіти;

третій спікер  – Світлана БУРЛУЦЬКА, головний спеціаліст управління освіти

Панель 3 «Кадрове забезпечення, професійний рівень та підвищення кваліфікації педагогів»:

другий спікер –  Світлана ВОЛОШИНА, головний спеціаліст управління освіти

Панель 4  «Забезпечення якості освіти. Проведення Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів як інструмент стимулювання творчого самовдосконалення та розвитку обдарованості учнів»:

другий спікер –  Ірина СЕРДЮКОВА, головний спеціаліст управління освіти;

третій спікер – Ірина БАЛАБАНОВА, консультант ЦПРПП;

четвертий спікер – Ганна Лоза, заступник директора з НВР Рубіжанської гімназії  № 4

Панель 5 «Виховання як невідʼємна складова освітнього процесу. Позашкілля –  платформа для  розвитку здібностей та обдарувань, забезпечення інтересів і потреб у професійному визначенні молоді»

другий спікер –  Людмила ЛЕВИЦЬКА, головний спеціаліст управління освіти

Панель 6  «Інклюзивне середовище»:

другий спікер –  Світлана ШЕЛЕСТ, директор ІРЦ

Панель 7 Провадження цифрової трансформації освіти – один з пріоритетних напрямів освітньої галузі:

другий спікер –  Антон ВАСЬКО, учитель інформатики СШ № 2  

Панель 8 «Покращення матеріальної бази закладів освіти»

Вступ.  Організація освітнього процесу                                          

Олена ОБАПОЛЕНКО

                                               Шановні колеги!

Дозвольте привітати вас з початком нового навчального року!

Метою дискурсу є  аналіз  здобутків і напрацювань,    виявлення  питань,  що  потребують  нових підходів  вирішення,  обговорення  суспільних  викликів  та нових освітніх  стратегій.

Попередній  навчальний рік став справжнім випробуванням для всіх учасників освітнього процесу. Непроста ситуація, повʼязана з COVID-19, з якою зіткнулось  суспільство, стала своєрідною перевіркою уміння адаптовуватись  до  швидкозмінної  реальності. Практику  дистанційного навчання було застосовано у всіх освітніх галузях – дошкільній, загальній середній та позашкільній освіті. Організація навчання в карантинних умовах продемонструвала  здатність педагогів  співпрацювати з учнями і батьками,  уміло  взаємодіяти  заради  успішного майбутнього молодого покоління.

2020-2021 навчальний рік був особливим та непростим і в іншому сенсі. В Україні відбувається реформа децентралізації – реформа, яка передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. У зв’язку зі зміною адміністративного устрою до Рубіжанської територіальної громади увійшли Булгаківська, Варварівська, Голубівська, Кудряшівська та Михайлівська сільські ради Кремінського району Луганської області. Тож з 01 січня 2021 року до сфери управління освіти віднесено заклади освіти, розташовані на території цих селищних рад, а саме: Булгаківську, Голубівську, Кудряшівську гімназії, заклад дошкільної освіти та Варварівський ліцей.

Таким чином,  у  Рубіжанській міській територіальній громаді минулого навчального року функціонували  26 закладів освіти: 10 закладів дошкільної освіти, 14 – загальної середньої освіти, 2 – позашкільної освіти; та 2 установи: «Інклюзивно-ресурсний центр» та «Центр професійного розвитку педагогічних працівників».

Початкову освіту в 2020-2021 навчальному році отримали 2009 учнів  1-4 класів.

Свідоцтва про здобуття  базової середньої освіти  отримав  431 учень   9-х класів, з них 6 – з відзнакою. Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 238  випускників одинадцятих класів. Сім випускників  нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», чотири – срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

За екстернатною формою навчання на базі ЗШ № 3 свідоцтва  про здобуття базової середньої освіти отримали 18 екстернів, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти – 4.

Затребуваною залишається  також дистанційна форма навчання, яка  потребує належного системно-технічного забезпечення закладів освіти.                    

Панель 1. Дошкільна освіта як складова частина безперервної освіти і передумова розбудови Нової української школи

Олена ОБАПОЛЕНКО

Однією із передумов успішної розбудови Нової української школи є якісна дошкільна освіта як складова частина безперервної освіти.  ЇЇ забезпечують 10 закладів  дошкільної освіти (5 – комбінованого типу, 5 – загального розвитку)  та  4 – дошкільні структурні підрозділи, які відвідують 1528 дітей віком від 2 до 6-ти років.  Забезпечено доступність дошкільної освіти 63 дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. Інклюзивну освіту у п’яти  закладах дошкільної освіти  № 1,5,6,7,9 здобувають  14 дітей. Відкрито 10 спеціальних груп для 96 дітей з  порушеннями мовлення,   з порушеннями зору,  з затримкою психічного розвитку.  У закладах дошкільної освіти на 100 місцях виховується 95 дітей.  Дітей  п’ятирічного віку – 486, їх охоплення   дошкільною освітою становить 77 відсотків.

Освітній процес у закладах дошкільної освіти забезпечують 180 педпрацівників, 8 з яких мають звання «вихователь-методист», 2 – «старший вихователь».

 Педагогічні колективи закладів дошкільної освіти постійно вдосконалюють свої професійні вміння та навички, діляться досвідом роботи з колегами, впроваджують у свою роботу сучасні інноваційні технології, працюють над створенням безпечного освітнього середовища.

Педагоги усіх закладів дошкільної освіти успішно опановують новітню  методику  “Шкали оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти (ECERS)” та у подальшому планують використовувати її  у роботі з метою підвищення якості дошкільної освіти.

 Впродовж навчального року заклади дошкільної освіти брали активну участь в різноманітних конкурсах професійної майстерності.

Закладом дошкільної освіти  № 9 представлено досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на міжнародних науково-практичних  конференціях «Виклики науки сьогодні»   (місто Вашингтон, США) та «Науковий горизонт в контексті соціальних криз» (місто Токіо, Японія). Колектив закладу № 3 став переможцем ХІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій за темою «Формування соціально-комунікативних умінь старших дошкільників у Театрі дитячої моди».

 У конкурсі   на  Всеукраїнському інтернет-порталі серед 100 кращих закладів дошкільної освіти України заклади дошкільної освіти № 7 та 8 отримали нагороди у номінаціях: «Краща групова кімната ЗДО» та «Кращій кабінет психолога». Колектив садочка № 4 став переможцем  у конкурсі «Краща актова зала ЗДО» та посів ІV рейтингове місце   у загальному заліку конкурсу. Заклад «Рябінушка»  став  четвертим у конкурсі «Краща групова кімната ЗДО».

Третій рік поспіль як заклади дошкільної освіти долучилися до проведення всеукраїнського заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», всі колективи отримали сертифікати учасників.

Досвід роботи закладу дошкільної освіти № 6 було представлено в науково-методичному журналі «Освіта на Луганщині» та у посібнику «Дослідно-експериментальна робота закладів освіти Луганської області регіонального рівня». Публікації педагогів садочка № 2 були надруковані в матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі»  та увійшли до змісту методичної збірки «Методична скарбничка педагога. Старобільськ – 2021» (розробки занять).

Заклади дошкільної освіти взяли участь у ХХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2020». Колектив закладу № 6 та отримав срібну медаль  у номінації «Комплексна підтримка дитини з особливими потребами як умова успішної реалізації інклюзивної освітньої політики».


Наталія ПАНЬКОВА

Організація освітнього процесу в КЗДО №9 в умовах карантину : пошуки та знахідки

У ситуації, в якій сьогодні опинилися Україна і весь світ, стає питання організації освітнього процесу в умовах карантину. В школах це питання вирішується за допомогою дистанційного навчання. Чи ефективна така робота в закладах дошкільної освіти? Чи можливо організувати таку роботу з маленькими дітьми? Ці питання дали фундамент для пошуку нових форм та методів організації освітньо-виховного  процесу в умовах карантину в триєдиному векторі «батьки – педагоги – діти» в нашому закладі.

Головною метою дошкільної освіти є створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу.

Час вимушеної самоізоляції був активно використаний педагогами та працівниками закладу для набуття певних знань і умінь в рамках  підвищення кваліфікації. Організація дистанційного навчання сприяла удосконаленню навичок володіння ІКТ-технологіями,  професійному самовдосконаленню педагогічних працівників. У нагоді стали онлайн курси і вебінари, організовані на різних онлайн платформах. Найбільш популярними серед педагогів стали онлайн платформи «Всеосвіта»,  вебінари ЛОІППО. Педагоги опрацювали та навчились організовувати роботу на ZOOM та Googl Classroom платформі. Педагогами закладу були проведені онлайн консультації, які дали змогу більш ретельному вивченню нормативно-правових актів та методичних рекомендацій МОН України для ефективної організації освітньої роботи в умовах карантину: «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів щодо запобігання проблемам зору та серцево-судинним захворюванням», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 24.03.2016 № 234 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016р. № 563/28693; «Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у закладах дошкільної освіти різних типів та форм власності», затвердженого МОН України від 20.04.2015 №446; Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020\2021 навчальному році» від 30.07.2020 № 1\9-411 з метою взаємодії з сім’ями вихованців та врахування часу використання комп’ютерних технологій для виховання, навчання та розвитку дошкільників, тощо.

Основним завданням для нашого закладу стала  підтримка батьків. Для цього необхідно було створити комфортні умови і для них. Педагоги продумали роботу так, щоб у батьків з’явилася можливість виконувати завдання у зручний час, а у дітей поспілкуватися з друзями, підвищився інтерес до знань з запропонованою цікавою добіркою завдань тощо. Через соціальні мережі були створені Viber та Telegram групи для батьків для надання рекомендацій щодо здійснення освітньої роботи за окремими темами (фото-, аудіо-, відео-, письмово тощо) та отримання фото звітів. Були надіслані посилання на сторінки з розвиваючими завданнями, аудіоказками, піснями, поробками, фізичними вправами в мережі Інтернет. Педагоги створювали відеоролики за темами занять, проводили конкурси та флешмоби. Через Skype з батьками організовувалися батьківські збори. Педагогами були розроблені покрокові відео заняття для батьків із зображувальної діяльності, створені мнемо таблиці для кращого розучування  віршів за програмою «Українське дошкілля» та теми для самоосвіти, відеоуроки для батьків «Як створити дидактичні ігри для малюків  в домашніх умовах»,  серія занять щодо безпеки дітей вдома та на вулиці; також   цікавою формою став онлайн челендж «Мої домашні улюбленці». Про ефективність роботи закладу в умовах дистанційного освітнього процесу свідчить зворотній зв’язок від батьків у вигляді фото- та відеозвітів, відгуки в Інтернет групах. Однак не всі батьки підтримували онлайн освіту, посилаючись на відсутність  часу та зайнятість. З ними педагоги працювали в телефонному режимі.

Освітню роботу в умовах дистанційного навчання здійснювали не лише вихователі. До цієї роботи долучалися вчителі-логопеди, музичні керівники, практичний психолог, ассистент вихователя. Для педагогів груп з інклюзивної роботи були проведені скайп- конференції «Дитина з ООП у групі: перші кроки», «Хто вони: діти з особливими освітніми потребами?»; онлайн збори для педагогів спеціалізованих та інклюзивних груп  «Взаємозв’язок вихователя та асистента вихователя», «Як вести індивідуальну програму розвитку для дітей з ООП». Для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання у школі практичним психологом було розроблено матеріали, за допомогою яких  батьки самостійно перевіряли своїх дітей  «Діагностика шкільної зрілості», матеріали перевірки пересилали практичному психологу для узагальнення.

Ефективною  стала організація зворотного зв’язку із підлеглими та батьками вихованців або особами, які їх замінюють, через функціонування сайту КЗДО, електронну пошту та Facebook для планування консультативної та методичної допомоги батькам з різних питань виховання дітей. Крім того,   під час карантину педагоги мали  можливість підготувати наочний матеріал для занять з дітьми, розробки конспектів занять та підбору матеріалів для  занять з вихованцями після завершення карантину.

Для роботи в умовах адаптивного карантину були розроблені правила та рекомендації щодо роботи закладу. Впродовж дня здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей дошкільного віку з обов’язковим  проведенням температурного скринінгу дітей при вході в заклад та кожні 4 години із занесенням показників у відповідний журнал. Вся освітня робота планується таким чином, щоб забезпечити вихованців максимальним перебуванням на свіжому повітрі, а також дотриманням соціальної дистанції. Педагоги закладу навчають дітей правильному миттю рук, користуванню засобами особистої гігієни у невимушеній ігровій ситуації. Організація свят та розваг планується педагогами для кожної окремої групи. Відео- та фотозвіти для батьків про освітньо-виховну діяльність працівники викладають на сайт КЗДО у розділах «Новини» та «Наші групи».

Дуже цікавою та плідною стала  участь в онлайн конкурсах, вікторинах та виставках.  У січні 2021 р. педагоги старших груп взяли участь у Всеукраїнській фотовиставці до Дня Соборності України.

В лютому-березні 2021р. в 2 етапи старша група № 3 «Осьминіжки» під керівництвом інструктора з фізичної культури Степаненко Г. взяла участь в обласному освітньо-пізнавальному заході «Онлайн вікторина  «Спортивна країна», де посіла І місце.

 В лютому 2021 р. старша група № 13 «Сонечко» взяла участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Пожежі краще запобігти».

 В березні 2021 р. під керівництвом музичного керівника Голуб О. та вихователя – методиста старші групи закладу взяли участь в обласному конкурсі телевізійних спортивних програм та фільмів «Рух вперед» і вибороли I місце.

 Здатність до саморозвитку, відкритість до нових знань, уміння бути гнучким, пристосовуватись до зміни обставин – життєва необхідність, одна з найбільш затребуваних якостей сучасного педагога в умовах  буття, що швидко змінюється. І наші педагоги достойно відповідають на цей виклик.


Панель 2. Загальна середня освіта – центральна ланка системи освіти, основа для успішного здобуття освіти наступних рівнів та самоосвіти протягом усього життя

Олена ОБАПОЛЕНКО

З огляду на умови сьогодення у сфері загальної середньої освіти виникла гостра необхідність забезпечення балансу між якістю освітніх послуг та оптимізацією освітньої мережі згідно з  чинним законодавством.

У звʼязку з цим відбулося переформатування мережі закладів загальної середньої  освіти.


Олена БУТЕНКО

Шляхом злиття КНВК «Рубіжанський ліцей» та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 було створено Рубіжанський ліцей Рубіжанської міської ради Луганської області. У складі ліцею будуть функціонувати структурні підрозділи: гімназія, що забезпечуватиме здобуття базової середньої освіти, та ліцей. Заклад забезпечуватиме здобуття профільної середньої освіти за напрямами: природничо-математичним, суспільно-гуманітарним, філологічним, фізкультурно-військовим, виробничо-технологічним, художньо-естетичним.  Всі випускники 9-х класів за бажанням зможуть здобути повну загальну середню освіту в Рубіжанському ліцеї. Розроблено проект реконструкції будівлі закладу, який дозволить створити  належні умови для отримання здобувачами профільної освіти.

Для учнів початкових класів ЗШ №8 та КНВК «Рубіжанський ліцей» запропоновано за бажанням батьків перехід класів у повному складі зі своїм учителем  до найближчих за місцем проживання закладів загальної середньої освіти, які мали вільні навчальні кабінети та готові створити належні умови для здобуття початкової освіти.

 З метою приведення до вересня 2022 року у відповідність до чинного законодавства мережі закладів загальної середньої освіти  вісім закладів освіти територіальної громади  змінять тип, оформлять ліцензії на право провадження освітньої діяльності (окремо для здобуття дошкільної, початкової, базової освіти) та стануть гімназіями. З 01 вересня 2021 року вже змінили тип два заклади: КНВК «школа  – дитячий садок» –  на Рубіжанську гімназію №1 Рубіжанської міської ради Луганської області (з дошкільним підрозділом) та загальноосвітня школа № 4 тепер –  Рубіжанська гімназія №4 Рубіжанської міської ради Луганської області.

Відповідно до основних нормативних документів та вимог в галузі освіти головну увагу необхідно зосередити  на створенні безпечних умов перебування учнів у закладах освіти.

 На підставі  рішення Луганського окружного адміністративного суду від 08.04.2021 року, звіту про обстеження будівельних конструкцій Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1  приватною науково-виробничо-комерційною фірмою «ТЕХНОСЕРВІС», рішення Рубіжанської міської ради Луганської області  від 26.05.2021    № 10/122, у зв’язку із тим, що будівля школи не відповідає сучасним вимогам, щодо безпечних умов навчання  було припинено роботу Рубіжанської загальноосвітньої школи № 1 в результаті ліквідації.

Відповідно до законодавства України щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16 березня 2021 року № 158  першого липня 2021 року було припинено роботу Рубіжанської обласної санаторної школи.

Всі учні загальноосвітньої школи № 1 та Рубіжанської обласної санаторної школи в новому 2021-2022 навчальному році на підставі заяв батьків, або осіб, що їх замінюють, зараховуються до закладів загальної середньої освіти  відповідно до території обслуговування. Педагоги мають першочергове право на працевлаштування.


Світлана БУРЛУЦЬКА

Аналіз мережі закладів освіти

Минулого навчального року  у 210 класах навчалися 4826 учнів, з них 227 внутрішньо переміщених осіб.  Функціонували 188 класів з українською мовою  навчання, в яких навчався 4251 учень та 22 класи з російською мовою навчання, в яких навчалися 575 учнів. На базі восьми закладів загальної середньої освіти функціонували 22 класи з інклюзивною формою навчання, в яких отримували освіту 29 дітей з особливими освітніми потребами.

Початкову освіту в 2020-2021 навчальному році отримали 2009 учнів. У початкових класах закладів загальної середньої освіти тривала робота зі впровадження Концепції «Нова українська школа».

Свідоцтва про здобуття  базової середньої освіти  отримав  431 учень   9-х класів, з них 6 – з відзнакою. Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 238  випускників одинадцятих класів. Сім випускників  нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», чотири – срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

За екстернатною формою навчання на базі ЗШ № 3 свідоцтва  про здобуття базової середньої освіти отримали 18 екстернів, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти – 4.

Цього навчального року у місті буде відкрито 21 перший клас, де навчатиметься 461 першокласник. З метою створення нового освітнього середовища, де дітей вчать критично мислити, вміти застосувати набуті знання у подальшому житті продовжуватиметься практична реалізація Концепції «Нова українська школа». На базі 4 класів впроваджуватиметься Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України».

Для забезпечення реформи НУШ  минулого року було виділено з державного бюджету 1 988 400 грн., завдяки чому поновлено матеріальну базу кабінетів початкової школи, придбано комп’ютерну техніку, роздатковий і дидактичний матеріал, розрахований на проведення навчання у грі.  Всі заклади освіти отримали набори LEGO шість цеглинок та LEGO PLAY BOX. Учнів початкових класів, які навчаються за новим Державним стандартом початкової школи в умовах Нової української школи, забезпечено підручниками нового покоління.


Панель 3. Кадрове забезпечення, професійний рівень та підвищення кваліфікації педагогів

Олена ОБАПОЛЕНКО

Ключова роль у розвитку освіти належить учителю.  Саме завдяки діяльності вчителя, його професійній майстерності, досягається реалізація державної політики в сфері освіти.

Роботу закладів загаьної середньої освіти забезпечували 392 педагоги, 90 відсотків з яких мають відповідну фахову вищу освіту. Вищу  та першу кваліфікаційні категорії мають 60 відсотків педагогів, що є свідченням  належного рівня кваліфікації педагогічних працівників. Тринадцять вчителів мають педагогічне звання «учитель-методист», сімдесят чотири – «старший учитель», один – «педагог-організатор-методист», девʼятнадцять – «Відмінник освіти».

Свідченням високого професіоналізму педагогів та якості освітніх послуг, які надають заклади освіти територіальної громади, є результати їх участі у міжнародних виставках, конкурсах, тощо.

Досвід Рубіжанської загальноосвітньої школи № 8 було представлено на дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2021» у номінації «Інноваційні технології профорієнтаційної роботи й кар’єрного консультування випускників закладів освіти».

Вже декілька років поспіль загальноосвітня школа № 9 є  лауреатом Всеукраїнського конкурсу-рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів».

Показником професійної майстерності педагогів є участь у  Всеукраїнському конкурсі Інституту обдарованої дитини НАПН України «Творчий учитель – обдарований учень». Лауреатами конкурсу стали вчителі школи  № 9:  Юлія Юрусова з розробкою інтегрованого уроку з української мови та читання для 3 класу;  Лариса Поливанна та Наталя Бобровська з роботою «Стоп булінг». Вчитель математики спеціалізованої школи № 7 Вікторія Матухно стала лауреатом в номінації «Організація освітнього процесу» з творчими проектами «Створення організаційно-педагогічних умов для розвитку обдарованої дитини» та «Прийом швидкого та нетрадиційного рахунку».

Протягом навчального року педагогічні колективи активно поширювали свій багатий досвід та публікували свої роботи в періодичних виданнях. Вчитель загальноосвітньої школи № 8 Яна Анікеєнко  надрукувала статтю «Використання технології розвитку критичного мислення при роботі з творами Всеволода Нестайка в початковій школі» у збірнику праць за матеріалами науково-практичної конференції «Навчання філологічних дисциплін у контексті сучасних викликів».  Вчитель математики і фізики  спеціалізованої школи № 7 Олена Кравченко взяла участь у Всеукраїнському хабі педагогічних інновацій Нової української школи з узагальненням власного досвіду з науково-методичної теми «Навчально-пізнавальна мотивація». Заступник директора спеціалізованої школи №7 Олена Хортіва  презентувала досвід роботи  в ході міжобласного семінару «Упровадження електронних журналів – нові можливості для заступників директорів шкіл» зі впровадження в практику діяльності  системи електронних журналів та щоденників.


Світлана ВОЛОШИНА

У школах міста працює 47 молодих спеціалістів, стаж роботи яких становить 5 років і менше. На початку трудової діяльності бажаю молодим колегам міцного здоров’я, творчого пошуку, натхнення, успіхів у роботі.

 Центром професійного розвитку педагогічних працівників було організовано проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників   відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Усього в Луганському інституті післядипломної педагогічної освіти, який став переможцем процедури тендерної закупівлі з надання освітніх послуг,  підвищили кваліфікацію та отримали відповідні сертифікати 235 педагогічних працівників: 67 – за довгостроковою формою навчання і 168 –    за короткостроковою. Фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти  здійснюється з місцевого бюджету на умовах регіонального замовлення.

 Минулого навчального року 420 педагогічних працівників були залучені до 59 онлайн-заходів (вебінарів, конференцій, дистанційних семінарів, тренінгів тощо).  З огляду на сучасні виклики великого значення набуває  формування цифрової грамотності та медіакомпетентності педагогів,  формування навичок використання інноваційних методів та форм навчання, забезпечення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти, попередження домашнього насильства та інших негативних явищ в дитячому середовищі тощо. Онлайн-навчання дало змогу забезпечити реалізацію безперервності освіти для оволодіння навичками самоосвіти та формування професійних компетентностей педагога.


Панель 4. Забезпечення якості освіти. Проведення Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів як інструмент стимулювання творчого самовдосконалення та розвитку обдарованості учнів.

Олена ОБАПОЛЕНКО

Пріоритетна мета української системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя.

Основним показником якості освіти залишається зовнішнє незалежне оцінювання.


Ірина СЕРДЮКОВА

Організація і проведення ЗНО – 2021

Для осіб, які у 2021 році завершили здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язковою була державна підсумкова атестація з чотирьох навчальних предметів: «Українська мова» або «Українська мова і література», «Математика», «Історія України» або одна із іноземних мов  та один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, німецька, іспанська, французька мови).

Цьогоріч математику було введено як другий обов’язковий предмет державної підсумкової атестації. Сертифікаційні роботи з математики були двох типів: математика і математика (рівень стандарту). Вибирати було потрібно залежно від рівня, на якому учні вивчали цей предмет і чи потрібен його результат для вступу до закладу вищої освіти.

У 2021 році на пробне ЗНО  зареєструвались 143  особи, що становить  60 відсотків від загальної кількості учнів 11-х класів. Загалом, на базі міста було організовано пробне тестування для 227 осіб.  Роботу пункту забезпечували 57 працівників закладів освіти міста.

Для участі у основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання  2021 року зареєструвалося 238 учнів з дев’яти закладів освіти та 2 екстерни. Загалом, передбачалося, що на базі закладів освіти міста проходитимуть ЗНО 2790 осіб. З метою проведення процедури ЗНО було відкрито 5 пунктів тестування –  у школах № 2, 3, 7, 9 та 10. Для забезпечення роботи пунктів було залучено 241 педагогічного працівника закладів освіти міста.

Кожен зареєстрований учасник мав право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбулося з тринадцяти навчальних предметів.

Середня явка учасників була досить високою, не дивлячись на те, що частина випускників 11 класів відмовилась від складання ДПА у формі ЗНО.

Спільними зусиллями процедуру зовнішнього оцінювання було проведено злагоджено та професійно. Для всіх учасників було створено належні умови щодо проходження зовнішнього незалежного оцінювання, чим забезпечено для них можливість вступу до закладів вищої освіти.


Олена ОБАПОЛЕНКО

Висловлюю слова щирої вдячності керівникам закладів освіти, педагогам, які забезпечували якісну роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, сприяли  успішному його проведенню, створенню комфортних та безпечних умов з дотриманням протиепідемічних вимог.

Подяку всім, хто був причетним до проведення ЗНО, висловлює також  Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти.


Ірина СЕРДЮКОВА

Проаналізуємо результати навчання випускників закладів загальної середньої освіти міста відповідно до результатів державної підсумкової атестації у форматі зовнішнього незалежного оцінювання з основних навчальних предметів.

 Державну підсумкову атестацію у форматі ЗНО з української мови склали 235 осіб (що складає 99 відсотків від загальної кількості випускників цього року). Із них середній рівень навчальних досягнень мають 31 відсоток, достатній – 40 відсотків, високий – 21 відсоток. Якість навчання учнів 11-х класів з української мови складає 60 відсотків. Найвищий показник якості продемонмтрували  випускники ЗШ № 4 (83,4 відсотки), СШ № 7 (79 відсотків), ЗШ № 9 та СШ № 10 (більше 70 відсотків). Найнижчий (11 відсотків) – учні ЗШ № 3. За результатами ЗНО підтвердили свої річні оцінки 38 відсотків учнів, 56 відсотків збільшили,  29 відсотків знизили свої оцінки.

ДПА з математики у формі ЗНО склали  210 осіб (що становить 88 відсотків від загальної кількості випускників). На початковому рівні  ДПА склали 22 відсотки учнів закладів освіти міста (найбільша кількість таких учнів із ЗШ № 3 та  № 8), на середньому рівні – 39 відсотків, на достатньому рівні – 24 відсотки, на високому рівні – 15 відсотків. Якість навчання з предмету складає 40 відсотків. Найвищий показник якості навчання (61 відсоток) – у учнів КНВК «Рубіжанський ліцей», найнижчий  – у учнів ЗШ № 8 (10 відсотків). 47 відсотків учнів знизили свої річні оцінки, 26 відсотків – збільшили.

Державну підсумкову атестацію з історії України у форматі ЗНО цього року склали 180 осіб, що становить 78 відсотків від загальної кількості випускників цього року. На початковому рівні  ДПА склав тільки 1 учень, на середньому – 31 відсоток, на достатньому  – 50 відсотків, на високому рівні – 19 відсотків. Якість навчання з предмета – 70 відсотків. Найвищі показники якості навчання (понад 80 відсотків) – у учнів ЗШ № 4, КНВК «Рубіжанський ліцей»,ЗШ № 9, СШ № 10, найнижчий  – у учнів ЗШ № 3 (32 відсотки). 31 відсоток учнів знизили свої річні оцінки, 49 відсотків – збільшили.

З результатами Державної підсумкової атестації у форматі ЗНО з інших предметів ви можете ознайомитись на слайдах (див. презентацію до дискурсу).


Проведення Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів

Олена ОБАПОЛЕНКО

Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення та розвитку обдарованості учнів є підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, різноманітних конкурсах та змаганнях.

Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад  планувалося з 18 навчальних предметів, але у зв’язку зі збільшенням захворюваності на COVID-19 та з метою запобіганням поширенню захворюваності, проведення ІІІ та IV етапу всеукраїнських олімпіад було скасовано. Були проведені лише  шкільні та міські етапи олімпіад з 9 навчальних предметів. Приємно відзначити, що заклади освіти (школи № 2,3,7,8,10) в яких проводилися міські етапи олімпіад, відповідально поставилися до їх організації та проведення: підготували приміщення, на належному рівні організували чергування вчителів та роботу комісій.


Ірина БАЛАБАНОВА

Усього у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад  взяли участь 405 учнів 6-11 класів закладів загальної середньої освіти. 129 учнів стали переможцями міських етапів. За результатами найбільша кількість призерів у КНВК «Рубіжанський ліцей» – 29 (з них 7 переможців).   Спеціалізована школа № 2 виборола 23 призових місця (7 перших). На третій позиції –  спеціалізована школа  № 10 – 17 призових (6 перших). Далі за рейтингом:  загальноосвітня школа № 8 – 15 призових (8 перших) та загальноосвітня школа № 9 –  18 призових (4 перших).

 Піднесенню престижу української мови, популяризації її серед молоді сприяють міжнародні конкурси учнівської творчості. Цього року в умовах пандемії за обʼєктивних обставин проводились також тільки шкільні та міські етапи конкурсів імені Тараса Шевченка та Петра Яцика. У міських етапах обох конкурсів взяли участь загалом 113 учнів закладів освіти. Переможцями міського етапу конкурсу імені Тараса Шевченка стали учні шкіл № 2, 4, 7, 9. Перемогу у конкурсі імені Петра Яцика здобули учні Рубіжанського ліцею, шкіл № 2, 9, 10, санаторної школи-інтернату, спеціальної школи «Кришталик».

Цікавим інтерактивом та зручним інструментом контролю знань у період карантинних обмежень стали для здобувачів освіти інтернет-олімпіади. Високі результати у такому форматі продемонстрували учні школи № 9 і були нагороджені дипломом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнській олімпіаді з фізики та дипломом ІІ ступеня – у  математичному турнірі пам’яті  І.І.Антипова.

 У Обласному конкурсі «Чому я поважаю професію військового –  цьогоріч  заклади здобули два призових місця: загальноосвітня школа № 8 (ІІ місце у номінації «Нарис до стіннівки») та   КНВК «Рубіжанський ліцей» (ІІ місце у номінації «Відеосюжет»).

Підтримка та розвиток обдарованих дітей залишається одним із пріоритетних напрямів роботи сучасної школи. Робота педагогічних колективів закладів освіти буде й надалі спрямована на створення інтелектуально та духовно насиченого освітнього середовища, яке забезпечує реалізацію пізнавальних, соціальних, культурних та фізичних потреб  здобувачів освіти.


Ганна ЛОЗА

 «Головною метою освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Досягнення цієї мети свідчитиме про якісну освіту в закладі», – такими  словами розпочинається вступ «Абетки для директора», але кожен вчитель розуміє це і без нагадувань, без роз’яснень. Саме заради досягнення цієї мети розпочалася реформа освіти в Україні, саме заради цього розбудовується Нова українська школа.

Так судилося, що мені довелося презентувати новий державний стандарт початкової освіти на одній з серпневих конференцій, і вже тоді, у 2012 році, ми обговорювали новації, початок реформування системи освіти. З того часу пройшло декілька етапів реформування: прийняті нові Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», розроблена Концепція «Нова українська школа», створена Державна служба якості освіти, у кожному закладі розбудовується внутрішня система якості освіти, розпочата робота за новими Державними стандартами, створюється безбар’єрний простір для дітей з особливими освітніми потребами тощо.

  «Якісна школа – це середовище, у якому дитина щаслива», – з таким слоганом Державна служба якості освіти України запустила інформаційну кампанію про систему забезпечення якості освіти в українських школах.

Кожен заклад освіти унікальний, він має власні традиції, особливості і може обрати власну модель забезпечення якості освіти. Але в найголовнішому ми маємо бути єдиними – меті, цінностях, прагненнях.

 Якісна школа – це місце, куди хочеться йти і де безпечно знаходитись. На уроках у школі цікаво. Вчителі дають можливість висловлювати власну думку та вчать не боятись помилятися. Тут вірять, що знання мають цінність лише тоді, коли учні вміють їх застосовувати в житті.

В якісній школі всі рівні, усі мають рівні можливості для навчання та розвитку талантів. Якісною школу роблять насамперед діти і вчителі, об’єднані спільними цінностями та прагненням до розвитку. А вже потім – стіни і красиві парти. Саме на створення такої якісної школи спрямована реформа освітньої системи в цілому і системи загальноосвітніх закладів зокрема.

У реформування освіти 2020 року внесла свої корективи пандемія, коли ми не мали можливості здійснювати навчання здобувачів освіти очно. Виникла необхідність організації та здійснення навчання з використанням дистанційних технологій.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час відкриття Всеукраїнського онлайн-діалогу «Говоримо про те, що на часі!» заявив: «Професійна майстерність керівників шкіл і вчителів дала можливість не перервати освітній процес під час пандемії».

  Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 однією з перших у місті організувала дистанційний процес навчання якісно і результативно. Перш за все були розроблені рекомендації для учнів, де основною була настанова працювати за розкладом. Для того, щоб це було зручно, на педраді онлайн наприкінці березня 2020 року було прийняте рішення про підключення школи до порталу електронних журналів і щоденників «Нові знання», який створений на платформі інформаційної системи управління освітою України (ІСУО). Протягом канікул учителі набули навичок роботи на порталі і навчили користуватися електронними щоденниками учнів і батьків. З вересня на порталі з’явилася можливість для зворотного зв’язку з учнями під час дистанційного навчання.

Так, були свої труднощі. Володіння учителів технологією проведення онлайн-уроків було на початковому рівні, але за декілька місяців у закладі не залишилося жодного вчителя, який би не міг будь-який урок провести онлайн. Тут став у нагоді інтерактивний метод «Навчаючи учусь», який зазвичай використовується на уроках з дітьми.

З вересня 2020 року на засіданнях педагогічних рад, на нарадах, при будь-якій нагоді вчителі школи ділилися досвідом роботи онлайн, проводили майстер-класи. Будь-яка нова технологія, яку опанував хтось із учителів, обговорювалася у колективі. Нашою метою було створити освітнє дистанційне середовище таким чином, щоб навчатися і навчати було зручно, а робота мала результат.

Таким чином, методом проб і помилок була розроблена система роботи закладу з використанням дистанційних технологій. Основою є платформа «Нові знання», для онлайн-уроків використовується Google Meet і Zoom, використовуються можливості платформ «На урок», «Всеосвіта», де вчителі мають змогу створювати власні тести, дошка онлайн Padlet, ресурси Google та Microsoft тощо. Протягом періоду дистанційного навчання у жовтні 2020 року й січні 2021 року 70 % уроків було проведено у синхронному режимі. Робота з дітьми була організована таким чином, що навчанням з використанням дистанційних технологій було охоплено 98% учнів. Іншим було запропоновано індивідуальні консультації і навчання з використанням шкільної техніки.

Апробувавши роботу на порталі «Нові знання» у квітні-травні 2020 року, батьки вийшли з пропозицією продовжити використання електронних журналів і щоденників у 2020/2021 навчальному році. На засіданні педагогічної ради пропозиція батьків була прийнята і ухвалене рішення про ведення електронних журналів у закладі.

  У процесі реалізації основних положень Закону України «Про освіту» і розбудови Нової української школи у нашому місті відбувається оптимізація системи освіти, зміна типу освітніх закладів. Наша школа однією з перших отримала статус гімназії. Що змінилося для нас? Втративши ІІІ ступінь, ми навчатимемо дітей з 1 по 9 клас. Будемо готувати їх вступати до ліцею. Завдяки досвідченому колективу це нам вдасться.

Кадровий потенціал нашої гімназії високого рівня, тому результати начальних досягнень випускників 2021 року також високі. Так, за результатами ЗНО із 12 учнів маємо з української мови та літератури 5 учасників з рівнем 180-200 балів (50%), з історії України – 3 (37,5%), з біології та географії – по 1 учаснику.

  У Рубіжанській гімназії №4 говорять про якість освіти саме у контексті навчальних досягнень учнів і у контексті створення безпечного середовища. Як у кожному освітньому закладі країни, внутрішня система забезпечення якості освіти Рубіжанської гімназії №4 перебуває на стадії становлення та розвитку. «Абетка директора» рекомендує при розбудові внутрішньої системи забезпечення якості спиратися на такі принципи:

 1. Дитиноцентризм. Освітня діяльність спрямована на основного суб’єкта – дитину.
 2. Забезпечення рівного доступу до освіти.
 3. Автономія закладу освіти, яка передбачає самостійність у виборі форм і методів навчання, визначенні стратегії та напрямів розвитку закладу освіти, розроблення власних освітніх програм, системи оцінювання тощо.
 4. Цілісність системи управління якістю. Усі компоненти діяльності закладу освіти взаємопов’язані – це створює взаємозалежність між ними. Зниження якості хоча б одного названого компонента знизить загалом якість освіти.
 5. Постійне вдосконалення. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти — це постійний процес, за допомогою якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам у освітній сфері, створюються нові можливості тощо.
 6. Вплив зовнішніх чинників: засновника, місцевої громади, освітньої політики держави.
 7. Гнучкість і адаптивність. Зміна системи освітньої діяльності під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства, зміни освітньої політики держави.

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, яку розбудовують заклади, дозволить керівництву закладів постійно тримати руку на пульсі, забезпечувати постійне і неухильне вдосконалення якості освітнього процесу, а отже, досягнути її головної мети – всебічного  розвитку кожного здобувача освіти як особистості та найвищої цінності суспільства.

  Усі основні напрямки реформування успішно реалізуються, завдяки підтримці учительської спільноти, засновників, керівництва держави, належному фінансуванню. Ми спостерігаємо створення нового сучасного освітнього середовища, розроблення і впровадження нових Державних стандартів початкової, базової середньої та профільної середньої освіти, впровадження в освітній процес компетентнісного особистісно орієнтованого навчання, педагогіки партнерства, здійснення підготовки вчителя, створення передумов для інноваційної діяльності, реалізації права закладу освіти, педагогічних працівників на автономію в освітній діяльності тощо. І хто б там що не говорив, реформа впевнено крокує країною.

У рамках реформи освіти на всіх її рівнях реалізуються завдання, спрямовані на досягнення спільної мети: перетворити українську освіту на інноваційне середовище, в якому здобувачі освіти набувають ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Успіхів і наснаги у новому навчальному році!


Панель 5. Виховання як невідʼємна складова освітнього процесу. Позашкілля –  платформа для  розвитку здібностей та обдарувань, забезпечення інтересів і потреб у професійному визначенні молоді

Олена ОБАПОЛЕНКО

Виховний процес у закладах освіти є невідʼємною складовою освітнього процесу і ґрунтується на загальнолюдських та культурних цінностях Українського народу, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина.

Виховна робота минулого навчального року велась в напрямках, передбачених нормативними документами та державними, обласними, міськими програмами: створення безпечного, комфортного освітнього середовища;  формування навичок здорового способу життя та екологічної безпеки; патріотичне виховання; правова освіта; профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.


Людмила ЛЕВИЦЬКА

Протягом навчального року школи № 3, 4 та 9 продовжували активно співпрацювати з Благодійним фондом «Восток SOS» у партнерстві з громадською організацією Mondo з Естонії з правових питань та формування громадянської активності дітей та дорослих. В межах проекту проводились заходи з педагогами, учнями, батьками. Педагоги брали участь у конференції «Освіта з прав людини в школі – успішна громада». Було реалізовано актуальний мініпроєкт «Ми і кліматичні зміни» (школа № 9). Для учнів, педагогів та батьків було розроблене і проведене анкетування щодо

COVID-19 (школи № 3,4). Отримано спортивне обладнання (школа № 3).

У межах співробітництва з управлінням патрульної поліції в Луганській області продовжувалась робота з реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції». Протягом року співробітники патрульної поліції проводили для учнів та вихованців закладів дошкільної освіти заходи з особистої безпеки.

Системними є заходи з національно-патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури, рідної мови, спрямовані на  формування патріотичних почуттів, виховання у молоді любові до рідного міста, України.

 В закладах освіти проводились традиційні акції  «Говоріть українською», «Читаймо українською», конкурси учнівської творчості.

Протягом навчального року управлінням освіти та Центром туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді було організовано і проведено заходи національно-патріотичного спрямування у межах міського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

 У загальному заліку старшої вікової групи І місце посів рій «Соколи» (Рубіжанський ліцей); ІІ місце – рій «Варта» (Варварівський ліцей); ІІІ місце – рій «Нащадки козаків» (СШ № 10); у середній віковій групі: І місце – рій «Вільні люди» (СШ № 7); ІІ місце – рій «Козацька шабля» (ЗШ № 9); ІІІ місце – рій «Січ» (ЗШ № 4).

Рої СШ № 7 та Рубіжанського ліцею  стали призерами обласного етапу гри, посівши третє та перше місця відповідно. Рій «Соколи» Рубіжанського ліцею представляв область на всеукраїнському етапі.

Всеукраїнський етап став цьогоріч дуже вдалим для нашої команди. За підсумками гри старші джури посіли: I (перші) місця – у конкурсах «Впоряд» і «Тактична підготовка»; ІІ (другі) – у конкурсах «Стрільба», «Метання гранати» та  «Теренова гра».  Це один з кращих результатів в Україні. Вітаємо переможців та керівників команди – Володимира Воронцова, вчителя історії Рубіжанського ліцею, та Наталію Гребенюк, заступника директора з виховної роботи Рубіжанського ліцею.

Оздоровлення

Одним з головних завдань управління та закладів освіти є організація змістовного відпочинку школярів під час літніх канікул. Влітку цього року при закладах освіти працювали 12 таборів з денним перебуванням дітей, в яких відпочивали 596 дітей, 342 з них – це діти пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

З  метою удосконалення системи оздоровлення та відпочинку, забезпечення доступності та якості цих послуг, було прийнято рішення про  надання пільг на безкоштовне харчування дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. У звʼязку з цим Рубіжанською міською радою були внесені зміни до міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки. Всі діти пільгових категорій були забезпечені у таборах з денним перебуванням дворазовим гарячим харчуванням за рахунок коштів місцевого бюджету.


Олена ОБАПОЛЕНКО

Для задоволення освітніх запитів учнів та батьків щодо розвитку здібностей та обдарувань, інтересів і потреб у професійному визначенні молоді, вирішення питання зайнятості у позаурочний час створено мережу гуртків у закладах позашкільної освіти.

У двох закладах позашкільної освіти працювали 108 /сто вісім/ гуртків різних напрямів діяльності, в яких позашкільною освітою було охоплено 1371 /тисяча триста сімдесят одного/ вихованця.

Минулого навчального року в  умовах пандемії педагоги позашкілля успішно оволоділи технологіями онлайн навчання: проводили дистанційні заняття, конкурси, реалізовували різноманітні проєкти.

Показником високого рівня позашкільної освіти є значна кількість призових місць, здобутих учнями закладів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.


Людмила ЛЕВИЦЬКА

Вихованці Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом протягом минулого навчального року вибороли 287 /двісті вісімдесят сім/ призових місць у різного рівня конкурсах і змаганнях: 155 /сто пʼятдесят пʼять/ – у міжнародних; 108 /сто вісім/ – у всеукраїнських; 24 /двадцять чотири/ – в обласних.

Гуртківці Центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій одержали 15 /пʼятнадцять/ перемог у 9 /девʼяти/ обласних  та всеукраїнських конкурсах, які проводилися за профілем.

Комплекс позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом міста Рубіжного увійшов у десятку лідерів закладів позашкільної освіти України 2020 року та отримав почесну нагороду «Лідер позашкільної освіти — 2020»  у номінації «Розширення медіапростору позашкілля».


Панель 6. Інклюзивне середовище

Олена ОБАПОЛЕНКО

З метою забезпечення повної реалізації права дітей із особливими потребами на якісну освіту відбувається поширення в Україні  інклюзивного навчання для дітей з обмеженими можливостями фізичного або психічного здоров’я. Інклюзивна практика реалізує доступ до отримання освітніх послуг в освітньому закладі за місцем проживання та створення необхідних умов для успішного навчання для всіх без винятку дітей.

Управління освіти, заклади приділяють  постійну увагу впровадженню та розвитку інклюзивної освіти. У закладах освіти Рубіжанської територіальної громади забезпечено інтеграцію дітей із особливими освітніми потребами  в загальноосвітній простір.

Так, у 2020-2021 навчальному році для супроводу даної категорії здобувачів освіти у закладах дошкільної освіти було відкрито 12 груп з інклюзивною формою навчання для 15 дітей, в яких працюють 12 асистентів вихователя. У 14 закладах загальної середньої освіти відкрито 22 інклюзивних класа, в яких навчаються 29 учнів з особливими освітніми потребами та працює 21 асистент учителя. 


Світлана ШЕЛЕСТ

На визначення освітнього маршруту й реалізацію права дітей з особливими освітніми потребами отримувати освіту за місцем проживання в інклюзивних класах та групах спрямовано роботу Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр». Установа має сертифікований доступ до міжнародних методик обстеження та діагностики.  У 2021 році до ІРЦ було прийнято 472 заяви від батьків та проведено комплексних оцінювань освітніх потреб дітей; серед них – 138 дітей з порушеннями мовлення; 77 дітей із затримкою психічного розвитку; 45 дітей з інтелектуальними порушеннями; 32 дитини зі складними порушеннями розвитку. На обліку в ІРЦ у 2021 році перебувають 344 дитини. З них за віком: від 2 до 5 років – 149; від 6 до 18 років – 195. Протягом 2021 року фахівцями ІРЦ надавалися корекційно-розвивальні послуги 15 дітям з особливими освітніми потребами.

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Рубіжанської міської ради постійно взаємодіє з закладами освіти, закладами охорони здоров’я, службою у справах дітей щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів.

Вважаю, що громаді необхідно проводити роботу щодо забезпечення закладів освіти фахівцями з інклюзивного навчання, зокрема шляхом стимулювання педагогічних працівників до здобуття другої фахової (спеціальної) освіти.


 Панель 7.  Провадження цифрової трансформації освіти   – один з пріоритетних напрямів освітньої галузі

Олена ОБАПОЛЕНКО

Суттєвим  викликом, з яким стикнулися педагогічні колективи закладів освіти міста минулого навчального року, є робота в умовах пандемії засобами онлайн комунікацій. Обʼєктивні обставини привернули увагу усього суспільства до технологій дистанційного навчання. Це стало єдиною доступною формою навчання і значним кроком до нового якісного рівня освіти, до її діджиталізації (цифровізації). В умовах сьогодення якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет.

Дистанційне навчання закладів освіти проводилося у змішаному форматі, тобто вчителі поєднували онлайн-навчання (спілкування дітей в синхроні за допомогою конференцзвʼязку) та самостійне навчання учнів (асинхронне навчання).


Антон ВАСЬКО

Створення єдиного освітнього середовища у закладах освіти міста було здійснено через використання додатків Google.

Залежно від предмета та теми уроку, використовуються й додаткові ресурси і інструменти: сайти музеїв, відеоуроки на YouTube-каналі, інтерактивні вправи, конструктор тестів, опитувань і кросвордів  тощо.

В школах № 7, 9, гімназіях № 1, 4 та Рубіжанському ліцеї впроваджено ведення електронних класних журналів та щоденників на платформі «Atoms».

Розгортання інформаційної революції потребувало від освіти підготовки фахівців, здатних відповідати викликам часу, налаштованих на саморозвиток та навчання впродовж усього життя. Слід зазначити, що більшість  наших  вчителів були готові до цього виклику.

Виявися і ряд проблем: відсутність у педагогів та учнів належної комп’ютерної техніки  та доступу до Інтернету;  відсутність навичок дистанційної роботи у учасників освітнього процесу; низька швидкість інтернет-зʼєднання тощо.


Панель 9. Покращення матеріальної бази закладів освіти

Олена ОБАПОЛЕНКО

З метою впровадження у закладах освіти системи процедур (НАССР) та створення належних умов для безпечного харчування для 7-ми закладів загальної середньої освіти були виділені кошти освітньої субвенції у сумі 632 555,00 грн., на засадах співфінансування кошти місцевого бюджету склали 271 095,00 грн. Загальна сума – 903 650,00 грн.

Протягом минулого навчального року  в закладах освіти проведено:

 • капітальний ремонт систем вентиляції в 3-ох закладах загальної середньої освіти міста (СШ № 2, СШ № 7,  КНВК «Рубіжанський ліцей»);
 • ремонти систем водопостачання та водовідведення у ЗШ № 3, КЗДО № 4,5,6,9;
 • поточні ремонти систем теплопостачання у СШ № 2, СШ № 10, ЗШ № 4, ЗШ № 9, КНВК «Школа-дитячий садок», КЗДО № 2,4;
 • ремонти покрівель ЗШ № 1, ЗШ № 8, КНВК «Школа-дитячий садок», КНВК «Рубіжанський ліцей»;
 • капітальний ремонт системи теплопостачання та встановлення газового котла в Центрі туризму;
 • капітальний ремонт зовнішніх пожежних сходин будівлі КЗДО № 4.

Було реалізовано проєкт ДФРР у СШ № 7 (утеплення даху, фасаду, капітальний ремонт водопостачання та водовідведення, встановлення системи протипожежної безпеки).

Придбано обладнання для харчоблоків закладів освіти.

На виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки:

 • обладнані системами протипожежного захисту приміщення всіх 9 комунальних закладів дошкільної освіти та 9 закладів загальної середньої освіти;
 • оброблені вогнезахисною сумішшю дерев’яні елементи горищних покриттів будівель КЗДО № 1,2,6,8, ЗШ № 1, 3, 4, КНВК «Школа-дитячий садок», КНВК «Рубіжанський ліцей»;
 • проведено обробку стелажів ЗШ № 4, 9, СШ № 2, 10;
 • облаштовано зовнішню систему заземлення КЗДО № 1,4,7,9;
 • облаштовані системами захисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів будівлі КЗДО № 1,2,6,8; ЗШ № 1,4, КНВК «Школа-дитячий садок»;
 • придбано вогнегасники, протигази.

З метою дотримання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) для закладів освіти придбано: термометри інфрачервоні безконтактні, антисептики, дезінфекційні засоби для обробки поверхонь, паперові рушники, захисні маски тощо.

У рамках реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» закуплено комп’ютерне обладнання, телевізори, дидактичні матеріали та сучасні меблі для двадцяти перших класів.


Олена ОБАПОЛЕНКО

Шановні колеги!

Шлях реформ завжди нелегкий і складний.  Попри всі труднощі та негаразди, зроблено чимало. Але багато завдань ще  попереду.

Наступного навчального року необхідно спрямувати зусилля на забезпечення ефективності і результативності освітнього процесу, формування життєвих компетентностей учнів. Триватиме впровадження Нової української школи.  Першочергово необхідно приділити  увагу  створенню безпечного освітнього середовища, комфортних умов навчання і виховання. Актуальним залишається професійний розвиток педагогів, набуття ними нового досвіду, підвищення рівня професійної  майстерності. Прискорений ритм сьогодення вимагає від учителя упровадження сучасних методик та технік викладання, налагодження конструктивної взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу. Педагоги завжди були і залишаються 1головною рушійною силою змін і перетворень в суспільстві. Впевнена, що завдяки відповідальності і професіоналізму разом ми виконаємо всі завдання, подолаємо всі труднощі.

Дозвольте напередодні побажати вам міцного здоровʼя, сил, творчої наснаги і нових професійних звершень.

Серпневий онлайн дискурс для освітян (презентація)