БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Вимоги до оснащення об’єктів вогнегасниками

Для вибору типу та необхідної кількості вогнегасників для оснащення закладу або установи слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, характер їх взаємодії з вогнегасними речовинами, а також площу приміщень, будинків і споруд.

Необхідну кількість вогнегасників визначають окремо для кожного поверху та приміщення закладу.

Приміщення, у яких можливі осередки пожеж різних класів, не відділені одне від одного протипожежними стінами, оснащують вогнегасниками за нормами найбільш небезпечного класу пожежі.

За наявності декількох приміщень з однаковою пожежною небезпекою необхідну кількість вогнегасників для їх захисту визначають згідно з нормами належності та з урахуванням загальної площі цих приміщень.

Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників

Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників як елементів протипожежного захисту об’єкта слід також керуватися галузевими правилами пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до оснащення об’єктів вогнегасниками.

Критеріями вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для захисту об’єкта є:

1) категорія виробничого та складського приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою;

2) клас можливої пожежі;

3) придатність вогнегасника для гасіння пожежі певного класу та відповідність умовам його експлуатації;

4) вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу за ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань», ДСТУ 3734 (ГОСТ 30612-99) «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги»;

5) гранична захищувана площа.

Класи пожеж визначено в ДСТУ EN 2:2014 «Класифікація пожеж» (EN 2:1992, EN 2:1992/А1:2004, IDT).

Категорія будинків, приміщень та зовнішніх установок виробничого і складського призначення за вибухопожежною або пожежною небезпекою визначається відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

Якщо на об’єкті можливі осередки пожеж різних класів, слід обирати вогнегасники окремо для кожного класу пожежі або віддавати перевагу більш універсальному вогнегаснику. При виборі таких вогнегасників їх кількість має дорівнювати більшому значенню, що отримане для кожного класу пожежі окремо.

За потреби використання різних типів вогнегасників допускається здійснювати заміну одного типу на інший із забезпеченням рівності сумарної вогнегасної здатності за класом пожежі, характерної для цього об’єкта. Коефіцієнти ефективності вогнегасників за їх вогнегасною здатністю щодо гасіння модельних вогнищ пожеж класів А та В наведено в додатку 9 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.

Об’єкти різного призначення оснащуються переносними вогнегасниками, перелік яких наведено в додатку 10 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, та пересувними вогнегасниками, перелік яких наведено в додатку 11 Правил.

Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше.

Крім того, слід передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше:

  • на 20 м-2 площі підлоги – в офісних приміщеннях з оргтехнікою, коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях;
  • на 50 м-2 площі підлоги – в приміщеннях архівів, машзалів, бібліотек, музеїв.

Приміщення, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-2 чи ВВК-3,5 на три одиниці оргтехніки, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення.

Для захисту приміщень, призначених для виготовлення кулінарної продукції та (або) приготування їжі, слід використовувати переносні вогнегасники з можливістю гасіння пожежі класу F з розрахунку один вогнегасник на одне окреме робоче місце для виготовлення кулінарної продукції та (або) приготування їжі.

Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів.

Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати:

  • 15 м – для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини);
  • 20 м – для приміщень категорій В, Г, а також для громадських будівель та споруд.

Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.

Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або пожежних шафах повинні забезпечувати можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.

При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії механічних пошкоджень, сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їх роботу.

Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кран-комплектів, на пожежні щити, стенди, підставки та спеціальні тумби.

Для зазначення місцезнаходження вогнегасників на об’єктах мають встановлюватися вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT). Знаки розташовуються на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як всередині, так і за межами приміщень.

Огляд вогнегасників при їх експлуатації здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку на об’єкті, не рідше одного разу на місяць.

Під час огляду перевіряються:

1) відповідність типу і заводського номера вогнегасника зареєстрованому обліковому номеру та місцезнаходженню на об’єкті;

2) наявність інструкції з експлуатації та паспорта на вогнегасник;

3) дата проведення технічного обслуговування, яка має відповідати вимогам експлуатаційної документації;

4) наявність та цілісність пломби, пристрою блокування (запобіжної чеки), розтруба або гнучкого рукава (відповідно до типу вогнегасника) та кронштейна (якщо передбачено конструкцією);

5) наявність зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на них;

6) положення стрілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника (крім газового та ВВПА), яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації;

7) наявність пошкоджень маркування (етикетки) кожного вогнегасника.

Результати оглядів реєструються особою, відповідальною за пожежну безпеку на об’єкті, в журналі обліку вогнегасників.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, зобов’язана організувати технічне обслуговування вогнегасників у таких випадках:

  • пошкодження або відсутність маркування, пломб або пристроїв блокування на них;
  • наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запірно-пускових пристроях;
  • відсутність робочого тиску в корпусі та (або) наявність надмірного тиску (для вогнегасників закачного типу);
  • після використання за призначенням;
  • після закінчення гарантійного терміну експлуатації, передбаченого експлуатаційною документацією виробника.

Норми належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств наведено в додатку 4 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.

Норми належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств наведено в додатку 5 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.

Норми належності газових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств наведено в додатку 6 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.

Додаток 4
до Правил експлуатації
та типових норм належності
вогнегасників
(пункт 4 розділу V)

НОРМИ
належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств

№ з/п Гранична захищувана площа, м2 Клас можливої пожежі Мінімальна кількість порошкових вогнегасників
переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг
5 6 8 9 12 20 50 100 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
І. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих газів і рідин
1.1 до 25 включно А, В, С, Е 2 2 1 1 1
1.2 більше 25 до 50 включно А, В, С, Е 3 3 2 2 2
1.3 більше 50 до 150 включно А, В, С, Е 4 4 3 3 2 1
1.4 більше 150 до 250 включно А, В, С, Е 6 6 4 4 3 2 1
1.5 більше 250 до 500 включно А, В, С, Е 8 8 6 6 4 3 2 1
1.6 більше 500 до 1000 включно А, В, С, Е 16 16 12 12 8 4 3 2 1
1.7 більше 1000 А, В, С, Е На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 1.6 таблиці; на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 1.2 таблиці; 150 м-2 – згідно з позицією 1.3 таблиці; 250  м-2- згідно з позицією 1.4 таблиці; 500 м-2 – згідно з позицією 1.5 таблиці; 1000 м-2 – згідно з позицією 1.6 таблиці.
ІІ. Приміщення категорій В за відсутності горючих газів і рідин
2.1 до 50 включно А, Е 2 2 1 1 1
2.2 більше 50 до 100 включно А, Е 3 3 2 2 2
2.3 більше 100 до 300 включно А, Е 4 4 3 3 2 1
2.4 більше 300 до 500 включно А, Е 6 6 4 4 3 2 1
2.5 більше 500 до 1000 включно А, Е 9 9 7 7 5 3 2 1
2.6 більше 1000 А, Е На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 2.5 таблиці; на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 2.1 таблиці; 100 м-2 – згідно з позицією 2.2 таблиці; 300  м-2- згідно з позицією 2.3 таблиці; 500 м-2 – згідно з позицією 2.4 таблиці; 1000 м-2 – згідно з позицією 2.5 таблиці.
ІІІ. Приміщення категорії Г
3.1 до 50 включно В, С 2 2 1 1 1
3.2 більше 50 до 100 включно В, С 3 3 2 2 2
3.3 більше 100 до 300 включно В, С 5 5 3 3 2 1
3.4 більше 300 до 500 включно В, С 7 7 4 4 3 2 1
3.5 більше 500 до 1000 включно В, С 11 11 7 7 5 3 2 1
3.6 більше 1000 В, С На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 3.5 таблиці; на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 3.1 таблиці; 100 м-2 – згідно з позицією 3.2 таблиці; 300  м-2- згідно з позицією 3.3 таблиці; 500 м-2 – згідно з позицією 3.4 таблиці; 1000 м-2 – згідно з позицією 3.5 таблиці.
IV. Приміщення категорій Г, Д
4.1 до 50 включно А, Е 2 2 1 1 1
4.2 більше 50 до 150 включно А, Е 3 3 2 2 2
4.3 більше 150 до 500 включно А, Е 4 4 3 3 2 1
4.4 більше 500 до 1000 включно А, Е 6 6 4 4 3 2 1
4.5 більше 1000 А, Е На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 4.4 таблиці; на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 4.1 таблиці; 150 м-2 – згідно з позицією 4.2 таблиці; 500  м-2- згідно з позицією 4.3 таблиці; 1000 м-2 – згідно з позицією 4.4 таблиці.
__________
Примітки:
1. Знаком «-» позначені порошкові вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.
2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників обирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.
3. Мінімальна кількість порошкових вогнегасників визначає собою вибір однієї з позицій, відображених у графах 4-12.
4. Оснащення порошковими вогнегасниками для гасіння пожеж класу D слід проводити із дотриманням галузевих норм, погоджених у встановленому порядку. 
Додаток 5
до Правил експлуатації
та типових норм належності
вогнегасників
(пункт 4 розділу V)

НОРМИ
належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств

№ з/п Гранична захищувана площа, м2 Клас можливої пожежі Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників
переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг
5 6 9 12 20 50 100 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 до 25 включно А 4 4 2 2
В 3 3 2 1
1.2 більше 25 до 50 включно А 8 8 4 3 1
В 5 5 3 2 1
1.3 більше 50 до 150 включно А 12 12 6 4 2 1
В 8 8 5 3 2 1
1.4 більше 150 до 250 включно А 8 6 3 2 1
В 7 4 3 2 1
1.5 більше 250 до 500 включно А 12 8 4 3 2 1
В 10 6 4 3 2 1
1.6 більше 500 до 1000 включно А 16 6 4 3 2
В 12 6 4 3 2
1.7 Більше 1000 А На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 1.6 таблиці; на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 1.2 таблиці; 150 м-2 – згідно з позицією 1.3 таблиці; 250 м-2 – згідно з позицією 1.4 таблиці; 500 м-2 – згідно з позицією 1.5 таблиці; 1000 м-2 – згідно з позицією 1.6 таблиці.
В
Розділ ІІ. Приміщення категорій В за відсутності горючих рідин
2.1 до 50 включно А 4 4 2 2
2.2 більше 50 до 100 включно А 8 8 4 3 1
2.3 більше 100 до 300 включно А 12 12 6 4 2 1
2.4 більше 300 до 500 включно А 8 6 3 2 1
2.5 більше 500 до 1000 включно А 14 10 4 3 2 1
2.6 більше 1000 А На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 2.5 таблиці; на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 2.1 таблиці; 100 м-2 – згідно з позицією 2.2 таблиці; 300 м-2 – згідно з позицією 2.3 таблиці; 500 м-2 – згідно з позицією 2.4 таблиці; 1000 м-2 – згідно з позицією 2.5 таблиці.
ІІІ. Приміщення категорії Г
3.1 до 50 включно В 3 3 2 1
3.2 більше 50 до 100 включно В 5 5 3 2 1
3.3 більше 100 до 300 включно В 8 8 5 3 2 1
3.4 більше 300 до 500 включно В 11 11 7 4 3 2 1
3.5 більше 500 до 1000 включно В 12 7 4 3 2 1
3.6 більше 1000 В На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 3.5 таблиці; на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 3.1 таблиці; 100 м-2 – згідно з позицією 3.2 таблиці; 300 м-2 – згідно з позицією 3.3 таблиці; 500 м-2 – згідно з позицією 3.4 таблиці; 1000 м-2 – згідно з позицією 3.5 таблиці.
IV. Приміщення категорій Г; Д
4.1 до 50 включно А 4 4 2 2
4.2 більше 50 до 150 включно А 8 8 4 3 1
4.3 більше 150 до 500 включно А 12 12 6 4 2 1
4.4 більше 500 до 1000 включно А 16 16 8 6 3 2 1
4.5 більше 1000 А На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 4.4 таблиці, на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 4.1 таблиці, 150 м-2 – згідно з позицією 4.2 таблиці, 500 м-2 – згідно з позицією 4.3 таблиці, 1000 м-2 – згідно з позицією 4.4 таблиці.
__________
Примітки:
1. Знаком « – » позначені водяні та водопінні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.
2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників обирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.
3. Для гасіння пожеж класу В слід застосовувати водяні вогнегасники із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.
4. Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників визначає собою вибір однієї з позицій, відображених у графах 4-11.
5. Оснащення водяними вогнегасниками, що містять воду з сольовими добавками для гасіння пожеж класу F, слід проводити разом із дотриманням галузевих норм, погоджених у встановленому порядку.
Додаток 6
до Правил експлуатації
та типових норм належності
вогнегасників
(пункт 4 розділу V)

НОРМИ
належності газових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств

№ з/п Гранична захищувана площа, м2 Клас можливої пожежі Мінімальна кількість газових вогнегасників
переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг
3,5 5 7 14 18 28 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 до 25 включно В, Е 4 4 1
1.2 більше 25 до 50 включно В, Е 8 8 2 1
1.3 більше 50 до 150 включно В, Е 13 13 3 2 1
1.4 більше 150 до 250 включно В, Е 4 3 2 1
1.5 більше 250 до 500 включно В, Е 4 3 2 1
1.6 більше 500 до 1000 включно В, Е 4 3 2
1.7 більше 1000 В, Е На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 1.6 таблиці; на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 1.2 таблиці; 150 м-2 – згідно з позицією 1.3 таблиці; 250 м-2 – згідно з позицією 1.4 таблиці; 500 м-2 – згідно з позицією 1.5 таблиці; 1000 м-2 – згідно з позицією 1.6 таблиці.
ІІ. Приміщення категорії Г
2.1 до 50 включно В, Е 4 4 1
2.2 більше 50 до 100 включно В, Е 8 8 2 1
2.3 більше 100 до 300 включно В, Е 13 13 3 2 1
2.4 більше 300 до 500 включно В, Е 4 3 2 1
2.5 більше 500 до 1000 включно В, Е 4 3 2 1
2.6 більше 1000 В, Е На першу 1000 м-2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 2.5 таблиці; на кожні наступні: 50 м-2 – згідно з позицією 2.1 таблиці; 100 м-2 – згідно з позицією 2.2 таблиці; 300 м-2 – згідно з позицією 2.3 таблиці; 500 м-2 – згідно з позицією 2.4 таблиці; 1000 м-2 – згідно з позицією 2.5 таблиці.
__________
Примітки:
1. Знаком «-» позначені газові вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.
2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників обирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.
3. Мінімальна кількість газових вогнегасників визначає собою вибір однієї з позицій, відображених у графах 4-10.
Додаток 8
до Правил експлуатації
та типових норм належності
вогнегасників
(пункт 4 розділу V)

ПРИДАТНІСТЬ
переносних і пересувних вогнегасників до гасіння пожеж різних класів та діапазони температур їх експлуатації

Тип вогнегасника Перелік класів пожеж* Діапазон температур експлуатації,

не менше

А В С D F Е
Порошковий + + + + + від мінус 20 °С до плюс 50 °С, або
від мінус 30 °С до плюс 50 °С, або
від мінус 40 °С до плюс 50 °С, або
від мінус 50 °С до плюс 50 °С
Водопінний + + -** від плюс 5 °С до плюс 50 °С, або
від 0 °С до плюс 50 °С, або
від мінус 10 °С до плюс 50 °С, або
від мінус 20 °С до плюс 50 °С
Водяний + +*** +**** -** від плюс 5 °С до плюс 50 °С, або
від 0 °С до плюс 50 °С, або
від мінус 10 °С до плюс 50 °С, або
від мінус 20 °С до плюс 50 °С *****
Газовий + + від мінус 20 °С до плюс 50 °С

__________
Класи пожежА – горіння твердих речовин; В – горіння рідких речовин; С – горіння газоподібних речовин; D – горіння металів; F – горіння горючих речовин, таких як рослинні та тваринні олії і жири в обладнанні для приготування їжі.
** Використання, небезпечне для життя людини.
*** Для водяних вогнегасників із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.
**** Для водяних вогнегасників із зарядом води з сольовими добавками, що забезпечує гасіння пожеж класу F.
***** Для водяних вогнегасників із зарядом води з морозостійкими добавками.
Знак “+” означає придатність вогнегасника для гасіння пожежі цього класу; знак “-” означає непридатність для гасіння пожежі цього класу.

__________
Примітка.
ВВПА можуть застосовуватися для гасіння пожеж класів А, В та Е з діапазоном температур експлуатації від мінус 10 °С до плюс 50 °С у разі дотримання умов його зберігання безпосередньо до моменту використання.
Додаток 9
до Правил експлуатації
та типових норм належності
вогнегасників
(пункт 3 розділу VІ)

КОЕФІЦІЄНТИ
ефективності вогнегасників за їх вогнегасною здатністю щодо гасіння модельних вогнищ пожеж класів А та В

№ з/п Тип та позначення вогнегасника Коефіцієнт ефективності вогнегасника за його вогнегасною здатністю щодо гасіння модельного вогнища пожежі
класу А класу В
1 2 3 4 5
1 Водяний ВВ-2 2 2*
ВВ-3 2 3*
ВВ-5; ВВ-6 2 5*
ВВ-9 4 8*
ВВ-12 6 13*
2 Водопінний ВВП-6 2 5
ВВП-9 4 8
ВВП-12 6 13
ВВП-50 8 17
ВВП-100 12 22
ВВП-150 20 35
3 Газовий ВВК-1,4; ВВК-2 0 2
ВВК-3,5; ВВК-5 0 3
ВВК-7 0 5
ВВК-14; ВВК-18 0 6
ВВК-28 0 8
ВВК-56 0 13
4 Порошковий ВП-2 2 2
ВП-3 4 3
ВП-4 4 5
ВП-5 6 8
ВП-6 6 8
ВП-8 8 13
ВП-9 8 13
ВП-12; ВП-20 12 17
ВП-50 20 22
ВП-100 30 35
ВП-150 40 58

__________
* Для водяних вогнегасників із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.

Додаток 10
до Правил експлуатації
та типових норм належності
вогнегасників
(пункт 4 розділу VІ)

ПЕРЕЛІК
об’єктів різного призначення, які мають бути оснащені переносними вогнегасниками

З/п Тип та позначення вогнегасника Найменування об’єктів, які рекомендується оснащувати переносними вогнегасниками
1 2 3 4
1 Водяний ВВ-2*
ВВ-5,
ВВ-6
Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, кіоски
ВВ-9,
ВВ-12
Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні, побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні
2 Водопінний ВВП-6 Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, кіоски
ВВП-9,
ВВП-12
Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні, побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні
3 Газовий** ВВК-1,4,
ВВК-2
Громадські будинки та приміщення з наявністю оргтехніки, приміщення обчислювальних центрів, споруди промислових підприємств
ВВК-3,5,
ВВК-5
Громадські будинки, споруди та приміщення з наявністю оргтехніки, приміщення обчислювальних центрів, споруди промислових підприємств
4 Порош- ковий*** ВП-2,
ВП-3,
ВП-4
Квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, приміщення для зберігання автомототранспорту, що розташовані у підвальних та цокольних поверхах житлових будинків, пересувні ремонтні майстерні та лабораторії
ВП-5,
ВП-6,
ВП-9,
ВП-12
Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні, побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні

__________
Приміщення з наявністю горючих речовин, таких як рослинні та тваринні олії і жири в обладнанні для приготування їжі, додатково рекомендовано оснащувати водяними вогнегасниками ВВ-2, призначеними для гасіння пожеж класу F.

** Застереження щодо використання газових вогнегасників: при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати можливість зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче гранично допустимого значення.
*** Порошкові вогнегасники слід використовувати після евакуації людей з приміщення.

__________
Примітка.
Додатково будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, квартири багатоквартирних житлових будинків та будинки індивідуальної забудови, виробничі і складські будинки та приміщення промислових підприємств, гаражі та автомайстерні, кіоски та торговельні місця можуть оснащуватися ВВПА з масою заряду 400 г і більше.
Додаток 11
до Правил експлуатації
та типових норм належності
вогнегасників
(пункт 4 розділу VІ)

ПЕРЕЛІК
об’єктів різного призначення, які мають бути оснащені пересувними вогнегасниками

№ з/п Тип та позначення вогнегасника Найменування об’єктів, які рекомендується оснащувати переносними вогнегасниками
1 2 3 4
1 Водопінний ВВП-50,
ВВП-100,
ВВП-150
Виробничі, сільськогосподарські, складські будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, склади нафти та нафтопродуктів, автозаправні станції
2 Газовий* ВГ(ВВК)-14,
ВГ (ВВК)-18,
ВГ (ВВК)-28,
ВВК-56
Споруди промислових підприємств та енергетичних об’єктів, склади нафти та нафтопродуктів, автозаправні станції
3 Порошковий** ВП-20,
ВП-50,
ВП-100,
ВП-150
Виробничі, сільськогосподарські, складські будинки і приміщення, споруди промислових підприємств, гаражі та автомайстерні, склади нафти та нафтопродуктів, автозаправні станції

__________
* Застереження щодо використання газових вогнегасників: при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати можливість зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче гранично допустимого значення.
** Порошкові вогнегасники слід використовувати після евакуації людей з приміщення.